Entries by cloudhaz

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα εξής: Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ανακοινώνει…

Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ») ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, με βάση το οποίο η «EΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») θα απορροφήσει την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του […]

Οικονομικά Αποτελέσματα 2018

Ισχυρή απόδοση κατέγραψε για το σύνολο της χρήσης του 2018 η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, με εξαιρετικά ενισχυμένα μεγέθη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και EBITDA και αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ), με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για την περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα με βάση τα […]

Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, χρήσεως 2018, θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 και θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας […]

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το N. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ») ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης («ΣΣΣ») με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ […]