Αιολικό πάρκο στη θέση «Κασιδιάρης Ι», 50,4, Π.Ε. Ιωαννίνων

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στην θέση «Κασιδιάρης Ι», στον Δήμο Ζίτσας & Πωγωνίου. Π.Ε. Ιωαννίνων. Περιφέρεια Ηπείρου

Ισχύς

50,4 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής.