Αιολικό πάρκο – Πευκιάς 9,9 MW

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στην θέση «Πευκιάς», στον Δήμο Θηβαίων. Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ισχύς

9,9 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής.