Αιολικό πάρκο – Προφήτης Ηλίας

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στη θέση “Προφήτης Ηλίας – Παπούρα” που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Κισσάμου, Νομός Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.

Ισχύς

6,3 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2010.