Παρουσίαση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, 10-11 Σεπτεμβρίου 2015, Λονδίνο

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο www.eltechanemos.gr, και έχει κοινοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η παρουσίαση του Ομίλου των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, που πραγματοποιείται στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2015, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του «10th Annual Greek Roadshow» που διοργανώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ.