Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας – Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
Η αλλοδαπή εταιρεία ARGONIO ENTERPRISES LIMITED (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3(ιστ), 3(ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι….