news

ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Έγγραφο του άρ. 4, Ν. 3401/2005

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 37.270.690 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€1,03) στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής για τη συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις:

news

Εγκριτική απόφαση για τη συγχώνευση των ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ–ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Παύση διαπραγμάτευσης μετοχής

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ») ανακοινώνει ότι την 19.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1797304/19.07.2019 η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» από την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει….

news

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα εξής: Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ανακοινώνει…

news

Ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ») ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, με βάση το οποίο η «EΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») θα απορροφήσει την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν….

Σχετικά Έγγραφα

1. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2. Ισολογισμός μετασχηματισμού ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ 31/12/2018 

3.1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

3.2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

3.3. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016

4. Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

5. Έκθεση της RSM GREECE επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

6. Έκθεση της Alpha Bank για τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών

news

Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, χρήσεως 2018, θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 και θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας την ίδια μέρα, πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.