news

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το N. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ») ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης («ΣΣΣ») με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΚΤΩΡ» και από κοινού με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (η «Συγχώνευση»)….

news

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης του του Διοικητικού Συμβουλίου

H διοίκηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 16.01.2019 εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, για το υπόλοιπο της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος στις 16.01.2019 κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου. Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως…

news

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το N. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ AE (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίασή του την 28η Δεκεμβρίου 2018 έλαβε ομόφωνη απόφαση για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης δια απορρόφησης της Εταιρείας από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από κοινού με την Εταιρεία, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (η Συγχώνευση ή η Συναλλαγή)…

news

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης του του Διοικητικού Συμβουλίου

H διοίκηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 22.12.2018 εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Αγγελική Κουταβά του Γερασίμου και ο κ. Παναγιώτης Γκοβάτσος του Αριστείδη, για το υπόλοιπο της θητείας του, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων στις 22.12.2018 κ.κ. Γερασίμου Γεωργούλη και Αναστασίου Καλλιτσάντση…

news

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί τα εξής: Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007…