Αιολικό πάρκο Δυτικό Άσκιο, 40,2 MW

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στην θέση «Επτάδενδρος», στους Δήμους Αρριανών και Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Ροδόπης και Π.Ε. Έβρου. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ισχύς

28,8 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής.