Αιολικό πάρκο «Γκρόπες», 18,9 MW 

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στην θέση “Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη»” στον Δήμο Μονεμβασιάς. Π.Ε. Λακωνίας. Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ισχύς

18,9 MW

Έτος Υλοποίησης

2018