Αιολικό πάρκο – Επέκταση στη θέση «Αγία Δυνατή», 2,3 MW. Π.Ε. Κεφαλληνίας

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στο όρος “Αγία Δυνατή” που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Κεφαλλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ισχύς

2,3 MW

Έτος Υλοποίησης

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2017.