Αιολικό πάρκο Κασιδιάρης II, 39,6 MW

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στην θέση «Κασιδιάρης ΙΙ», στον Δήμο Πωγωνίου. Π.Ε. Ιωαννίνων. Περιφέρεια Ηπείρου.

Ισχύς

39,6 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής.