Αιολικό πάρκο- Επέκταση Τετράπολις, 6,4MW

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στην θέση “Μονολάτη – Ξερολίμπα” που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Κεφαλλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ισχύς

6,4 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.