Αιολικό πάρκο – Θηβαϊκός 9,9 MW

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στην θέση «Πευκιάς», στον Δήμο Θηβαίων. Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ισχύς

9,9 MW

Έτος Υλοποίησης

2018