Αιολικό πάρκο Ανατολικό Άσκιο, 36,6 MW

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στην θέση «Ανατολικό Άσκιο», στον Δήμο Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ισχύς

36 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής.