Αιολικό πάρκο Δυτικό Άσκιο, 40,2 MW

Το αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί στην θέση «Δυτικό Άσκιο», στον Δήμο Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ισχύς

37,8 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής.