Φωτοβολταϊκό πάρκο – Λεκάνα

Το φωτοβολταϊκό πάρκο έχει εγκατασταθεί στη θέση “Λεκάνα” του Δήμου Άργους – Μυκηνών, νομός Αργολίδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ισχύς

2 MW

Έτος Υλοποίησης

Το φωτοβολταϊκό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2010.