Αιολικό πάρκο – Αγία Δυνατή

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στο όρος “Αγία Δυνατή” που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Κεφαλλονιάς, νομός Κεφαλλονιάς, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ισχύς

32,2 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2009.