Αιολικό πάρκο – Ασπροβούνι

Το αιολικό πάρκο βρίσκεται στη θέση “Ασπροβούνι” του Δήμου Τροιζηνίας, νομός Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής.

Ισχύς

20,7 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2012.