Αιολικό πάρκο – Καλογεροβούνι

Το αιολικό πάρκο είναι εγκατεστημένο στην περιοχή “Καλογεροβούνι”, στο Δήμο Μονεμβασιάς, κοινότητα Αλέας, στο νομό Λακωνίας και στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Ισχύς

17,1 MW

Έτος Υλοποίησης