Αιολικό πάρκο – Καρπαστώνι

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στη θέση “Καρπαστώνι”, που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Καρύστου, νομός Εύβοιας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ισχύς

1,2 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2003.