Αιολικό πάρκο – Κτενιάς

Το αιολικό πάρκο είναι εγκατεστημένο στο όρος “Κτενιάς” στη θέση “Ψηλό Λιθάρι – Κοντοδιάσελα”, που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Άργους – Μυκηνών, νομός Αργολίδος, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ισχύς

23 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2010.