Αιολικό πάρκο – Λαμπούσα

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στη θέση “Λαμπούσα – Ψηλή Ράχη – Σπασμένη Πλάκα”,  που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Τροιζηνίας, νομός Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής.

Ισχύς

16,1 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2013.