Αιολικό πάρκο – Μαγούλα Καζάκου

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στη θέση “Μαγούλα Καζάκου” που ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Νομός Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ισχύς

39,1 MW

Έτος Υλοποίησης

Το πρώτο τμήμα του έργου (16,1 MW) τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2011 και το δεύτερο τμήμα (16,1 MW) τον Αύγουστο του 2015.