Αιολικό πάρκο – Μάλι Μάδι

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στη θέση “Μάλι Μάδι” στο Δήμο Μονεμβασιάς, νομός Λακωνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ισχύς

7,65 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2011.