Αιολικό πάρκο Μονολάτη – Ξερολίμπα

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στην θέση “Μονολάτη – Ξερολίμπα” στην Κεφαλλονιά και ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ισχύς

13,6 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2006.