Αιολικό πάρκο – Ορθολίθι

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στη θέση “Ορθολίθι” του Δήμου Τροιζηνίας, που ανήκει στο νομό Πειραιώς και στην Περιφέρεια Αττικής.

Ισχύς

20,7 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2015.