Αιολικό πάρκο – Σκαμνιούδα

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από δύο αιολικά πάρκα ισχύος 4,2 και 4,8 MW αντίστοιχα που είναι εγκατεστημένα στη θέση “Σκαμνιούδα”, δήμος Λέσβου, νομός Λέσβου και Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου.

Ισχύς

9 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2003.