Αιολικό πάρκο – Βρωμοσυκιά

Το αιολικό πάρκο έχει εγκατασταθεί στο Δήμο Τροιζηνίας στη θέση “Βρωμοσυκιά”, Νομός Πειραιώς, Περιφέρεια Αττικής.

Ισχύς

11,05 MW

Έτος Υλοποίησης

Το αιολικό πάρκο ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2011.